Mer info kommer att publiceras inom kort.

Fotbollsplan

bilden visar en fotbollsplan
Fotbollsplanen

 

I nära anslutning till klubbhuset finns en fotbollsplan för spel upp till 5 mot 5. Måtten är 30x15 meter. Planen är belagd med sandfyllt konstgräs.

Näridrottsplats

Bilden visar näridrottsplats med sarg
Näridrottsplatsen med sarg och basketkorg.

 

Näridrottsplatsen har samma mått och beläggning som fotbollsplanen som finns intill, men med svart konsträs. Mått 30x15 meter. Ytan om omgiven av en sarg. I näridrottsplatsen finns det förutsättningar för fotboll, bandy, handboll, basket, volleyboll, tennis och badminton. Vintertid finns möjligheten att anlägga naturis. 

Löparbana

Bilden visar kurvan på en löparbana
Löparbanan, i korsningen mitt på aktivitetsparken.

 

Runt området finns en trespårig löparslinga i gummiblandning som möjliggör för mjuk löpning eller löpning med spiksko. På bortre långsidan finns en strecka för 60-meters sprint med start- och målområde. Löpning runt närarenan är ca 120 meter. Löpning runt den stora slingan är ca 230 meter.

 

Motorikbana

Bilden visar motorikbanan på håll, men klubbhuset i bakgrunden
Motorikbanan med klubbhuset i bakgrunden

 

I mitten på aktivitetsparken finns en motorikbana / hinderbana. Den är anpassad för yngre utövare men ger förutsättningar för balansövning i alla åldrar. 

 

Kuperad lekyta och yoga

Bilden visar ett kuperat landskap
Det kuperade området för lek.

 

På den bortre sidan finns en inbjudande och rolig lekyta. Det är ett område med vågformade kullar som täckts med ett mjukt och naturtroget konstgräs. Här kan framförallt barn få utlopp för spontan rörelseglädje. Ovanför detta område, till höger om motorikbanan finns en plan yta för cirkelträning, yoga eller relax.