För första gången på 102 år hade föreningen den 25 februari 2021 årsmötet digitalt via plattformen teams. En hel del utmaningar kring detta - som väntat. Sedvanlig dagordning med val/omval på flera poster. Inga motioner hade inkommit. Årsmötets ordförande valdes till Lennart Jansson. 

 • Mats Edberg, ordförande1 år kvar
 • Mathias Fredriksson, kassöromval på 2 år
 • Fredrika Ryngberg, ledamotomval på 2 år
 • Fredrik Dahlin, ledamot1 år kvar
 • Dan Kristoffersson, ledamot1 år kvar
 • Sara Bergeås, suppleantomval 1 år
 • Andreas Berglund, Suppleantnyval 1 år
 • Robert Kjellman, ordförande Lek och Idrottomval 1 år
 • Reinhold Lundin, ordförande bouleomval 1 år
 • Ewy Wehlin, ordförande volleybollomval 1 år
 • Gå vidare till styrelsen