Ett tåg framför silon i Valla

Vi har nu nåtts av glada nyheter gällande säkerheten vid Valla IP och då främst för aktivitetsparken. Den 17 januari 2019 skickade vi en skrivelse till trafikverket där vi framförde att vi var djupt oroade över den bristande säkerheten kring spårområdet intill vår anläggning. Vi informerade om aktuella situationen med avsaknad av skyddsstaket och våra planer med Valla IP aktivitetspark intill järnvägen. Vi informerade också om våra observationer där vi sätt både unga och vuxna gena över spårområdet, speciellt vid tider där tunneln varit översvämmad. Vi önskade att trafikverket såg över situationen.

Tyvärr fick vi svaret att trafikverket inte ansåg att området var ett utsatt område och kunde inte själva ansvara för att säkra upp spårområdet så som dom hade kunnat om det var ett prioriterat området. Om vi kunde få med Katrineholms Kommun så skulle trafikverket betala 10% av arbetet. Vi tog därför kontakt med Katrineholms kommun och beskrev läget på samma sätt som vi beskrivit för Trafikverket. Sedan dess har det varit ganska tyst tills nyligen.

Katrineholms kommun skriver nu på sin hemsida den 26 februari 2021 följande:

Katrineholms kommun och Trafikverket har blivit uppmärksammade på att det förekommit livsfarliga passager/spårspring över järnvägen (nära idrottsplatsen i Valla), istället för att använda gång- och cykeltunneln. För att förbättra säkerheten och motverka spårspring bygger vi ett skyddsstängsel.

Vi kan nu alltså glädjas åt att ett skyddsstaket kommer att sättas upp för att säkra upp området kring Valla Idrottsplats.