Som en del i föreningens utvecklingsarbete är vi intresserade av att införa "bollkalle" till våra hemmamatcher. Bollkalle fyller en praktisk funktion vid matcher där bortsparkade bollar hämtas tillbaka till sidan av planen. Men bollkalle skulle kunna vara så mycket mer, där föreningskänslan stärks genom lagöverskridande samarbeten. Det finns helt klart en vinst att spelare från flera lag träffas och arbetar tillsammans. På vilket sätt begreppet och funktionen bollkalle kan förändras och förbättras återstår att se. Ärendet kommer att tas upp i ett sektionsmöte för fortsatt bearbetning. 

Som ett första steg i att förändra begreppet var att skicka ut en fråga till den lokala HBTQIA-gruppen via Facebook. Syftet var att få in tankar kring hur namnet Bollkalle kan få en mer könsneutral klang. Några förslag kom in, och gemensamt för dessa var att frångå namn - oavsett könsneutrala namn - och istället fokusera på att namnge efter funktionen som "bolkalle" kommer att ha. 

Vår frågeställning uppmärksammades av en reporter  från Katrineholms-kuriren. Det blev en artikel i tidningen 210304. Länk finns nedan.