Valla

Valla ligger i Katrineholms kommun, i Södermanland. Valla är största tätorten i kommunen (bortsätt från Katrineholm) och ligger 1 mil utanför Katrineholm - med god bussförbindelse. I Valla bor det ca 1 500 personer. I Valla finns det skolor, mataffär och några restauranger. Valla samhälle delas upp i två delar genom järnvägen, där idrottsplatsen ligger i anslutning till gångtunneln som sammanfogar dessa två delar. 

Tiderna förändras

Tiderna förändras, och barn- och ungas sätt att idrotta lika så. Valla IF bildades 1919 och har idag runt 200 betalande medlemmar varav ett 60-tal av dessa medlemmar är under 25 år. Under dessa 100 år har föreningens verksamhet förändrats många gången för att följa med i tiden. Som en del i att Valla IF fyllde 100 år tänkte vi om och tänkte nytt. Valla IF går från en idrottsförening med huvudsaklig inriktning på fotboll till en förening där dagens barn och ungas önskemål styr utbudet. Sektionen byter namn från fotbollssektionen till lek- och idrott. Valla IF har fram tills idag huvudsak verksamhet inom fotboll men bedriver även volleyboll, gymnastik, boule, tennis och ”bootcamp” i motionssyfte för äldre medlemmar. På Valla idrottsplats finns 3 naturgräsplaner och en grusplan samt ett nybyggt klubbhus (2015). Vintertid hyr vi in oss på kommunens idrottshall som ligger i anslutning till skolan, bredvid idrottsanläggningen.

Valla IF vill skapa attraktiva ytor för spontanidrottande och strukturerad verksamhet för att öka framförallt barn och ungas rörelse som samtidigt ska vara gratis och tillgängligt för alla. Samtidigt hittar Valla IF en plattform att nå ut till barn och unga i Valla på ett sätt som inte annars varit möjligt. Det ska vara roligt att idrotta. Om idrotten uppstår spontant och på ett lekfullt sätt finns en större chans att idrottandet fortsätter vilket leder till stora hälsovinster på individnivå och ekonomiska vinster på samhällsnivå. Idrottande skapar dessutom en gemenskap och kamratskap som vi vill sprida ut till samhället.