• Aktivitetsparken och SR Radio

  Idag den 17 februari 2021 besökte Jonas Carnesten och programmet Förmiddag i P4 Sörmland Valla. Under två timmar befann han sig på Triangeln i Valla och hade intervjuer med blanda annat lokala ungdomar, hemvändare och företagare. Självklart var även Valla IF på plats och pratade aktivitetspark. In och lyssna nedan.

   

 • Aktivitetsparken på Sveriges Radio 191212

  Idag kan ni höra om aktivitetsparken på Sveriges Radio, P4 Sörmland. 

 • Ansökan om bidrag för 100-årsjubileum

  Idag har vi färdigställt den ansökan vi tänkt skicka till Göran Dahlström på kommunledningsförvaltningen. Nu hoppas vi på det bästa!

  Ansökan om bidrag för 100-årsjubileum.

  Valla Idrottsförening (Valla IF) fyller hundra år 2019. Valla IF grundades 13 juni 1919 och kommer fira detta 24 augusti. Firandet kommer att ske genom en familjedag på idrottsplatsen och en jubileumsmiddag med livemusik på kvällen. Familjedagen blir en trevlig och festlig tillställning med olika programpunkter med fokus på bland annat barn och ungdomar. 

  Vi lägger 100 år bakom oss och blickar nu framåt. Samhället har förändrats och Valla IF tänker nytt för att fortsätta vara en attraktiv föreningen även kommande 100 år. Ett första steg blev att strukturera om fotbollssektionen som nu mera har namnet lek och idrott. Valla IF planerar nu för en aktivitetspark med fokus på spontanidrottande, lek samt gemenskap och integration. Det kommer bli ett lyft för Valla IF, för skolungdomarna i Valla samt Valla samhälle och Katrineholms kommun i stort. Ingen i Sörmland har en liknande aktivitetspark – detta sätter oss på kartan, väl synligt från västra stambanan. Aktivitetsparken blir en del av familjedagen och Valla IF:s kommande 100 år.

  För att kunna genomföra ett 100-årsjubilieum krävs det pengar och Valla IF vill ansöka om ett bidrag från Katrineholms kommun som stöd till detta.

  Valla IF ansöker om 100 000 kronor.

   

 • Årsmöte 2019.02.21

  Idag var det då dags för Valla IFs årsmöte. Vilket uppslutning. När röstlängden räknats kunde vi konstaterat att det på årsmötet deltog 42 röstberättigade medlemmar. Det märks att Valla IF engagerar i Valla och det är himla kul att se. Genomgång av sedvanlig årsmöteshandlingar samt information om projektet Valla IP multiarena och Valla IF 100 år. På årsmötet visades ett bildspel för Valla IP aktivitetspark.

   

 • Arvsfondens barometer och VIF på radio

  Allmänna arvsfonden släppte i dag sin barometer där det bland annat framgår att enbart 3 projekt beviljades bidrag i Sörmland förra året. Valla IF och projektet Valla IP Aktivitetspark var ett av dessa. Vi blir uppringda av Sörmlands radion P4 under eftermiddagen. In och lyssna!

  Arvsfondens ordförande hoppar in vid 42:17 och Valla IF är med från 50:30.

 • Bakgrund

  Valla

  Valla ligger i Katrineholms kommun, i Södermanland. Valla är största tätorten i kommunen (bortsätt från Katrineholm) och ligger 1 mil utanför Katrineholm - med god bussförbindelse. I Valla bor det ca 1 500 personer. I Valla finns det skolor, mataffär och några restauranger. Valla samhälle delas upp i två delar genom järnvägen, där idrottsplatsen ligger i anslutning till gångtunneln som sammanfogar dessa två delar. 

  Tiderna förändras

  Tiderna förändras, och barn- och ungas sätt att idrotta lika så. Valla IF bildades 1919 och har idag runt 200 betalande medlemmar varav ett 60-tal av dessa medlemmar är under 25 år. Under dessa 100 år har föreningens verksamhet förändrats många gången för att följa med i tiden. Som en del i att Valla IF fyllde 100 år tänkte vi om och tänkte nytt. Valla IF går från en idrottsförening med huvudsaklig inriktning på fotboll till en förening där dagens barn och ungas önskemål styr utbudet. Sektionen byter namn från fotbollssektionen till lek- och idrott. Valla IF har fram tills idag huvudsak verksamhet inom fotboll men bedriver även volleyboll, gymnastik, boule, tennis och ”bootcamp” i motionssyfte för äldre medlemmar. På Valla idrottsplats finns 3 naturgräsplaner och en grusplan samt ett nybyggt klubbhus (2015). Vintertid hyr vi in oss på kommunens idrottshall som ligger i anslutning till skolan, bredvid idrottsanläggningen.

  Valla IF vill skapa attraktiva ytor för spontanidrottande och strukturerad verksamhet för att öka framförallt barn och ungas rörelse som samtidigt ska vara gratis och tillgängligt för alla. Samtidigt hittar Valla IF en plattform att nå ut till barn och unga i Valla på ett sätt som inte annars varit möjligt. Det ska vara roligt att idrotta. Om idrotten uppstår spontant och på ett lekfullt sätt finns en större chans att idrottandet fortsätter vilket leder till stora hälsovinster på individnivå och ekonomiska vinster på samhällsnivå. Idrottande skapar dessutom en gemenskap och kamratskap som vi vill sprida ut till samhället.

   

 • Bidrag offentliggörs på Katrineholmskuriren

  Idag skriver Katrineholms kuriren på sin hemsida att Valla IF beviljats 100 000 kronor av Katrineholms kommun för vårt hundraårsfirande. Pengarna kommer bland annat gå till familjedagen och till jubileumsmiddagen. Men även till aktivitetsparken.

 • Bygglov

  Efter några turer med bygglovet - med kompletteringar och med att besvara remiss-svar har Valla IF nu fått bygglov för att påbörja bygget med aktivitetsparken. Vilken lättnad. Det betyder dessutom att vi nu fått in sista bilagan för den ansökan vi ska skicka in för ekonomiskt stöd för en del av aktivitetsparken. 

 • Bygglovsansökan inskickad

  Steg efter steg närmar vi oss byggstart. Nu är bygglovet inskickat, och efter samtal med bygglovshandläggare och kontakt med Unisports är ansökan även kompletterad. Så nu har vi fått ett ärendenummer, och bygglovet ska skickas ut på remiss. 

 • Bygglovshandläggare

  Då har vi i detta nu även haft ett samtal med bygglovshandläggaren i Katrineholms kommun. Som tur är, marken vi planerar för att bygga aktivitetsparken på är redan planerad för idrottsändamål. Så vi behöver inkomma med en ansökan för planket runt när-arenan. Det är inte bara en sak som ska göras när man vill tänka nytt och bygga för framtiden.

 • Byggvecka 2 slut - arena och insändare

  Hej!

  Då är byggvecka 2 över och byggarna tar en helg i skuggan kan tänkas. Under de två senaste dagarna har det grävts och bankats i grusplanen. Det gigantiska pusslet, även kallat närarena börjar ta form om än lite ostadigt. Men vi kan verkligen börja se lite former och nu kunna föreställa oss det fantastiska resultatet. Nästa vecka är det dags att asfaltera och det är närarnans position som avgör vart resterande delar i parken placeras. 

  Under veckan har vi även besvarat en insändare i lokaltidningen. Några idrottsföreningar önskar att flera idrottshallar byggs, och vi i Valla IP aktivitetspark svarar med att vi tror mer på spontanidrottande och tillgängliga arenor - precis som Valla IP Aktivitetspark.

 • Bild på Valla IP grusplan

  En idé - 2018.11.08

  Under ett styrelsemöte vintern 2018 där representant från Sörmlandsidrotten deltog kläcktes idén om en multiarena när vi försökte lista ut vad vi kunde använda grusplanen till - som nu bara ligger och ser allmänt tråkig ut. Vi samtalade om hur Valla IF kommande 100 åren kan bli en attraktivare föreningen (som en del i Valla IF 100 år). Alla barn och unga vill inte spela fotboll, och vi behöver därför tänka nytt. Vi beslutade om att skapa en projektgrupp kring tanken om multiarena, och vi planerade för ett utskick där vi ville inventera intresset och behovet för multiidrottande i Valla.

 • En stabil grund att stå på

  Under fredagen gjorde grabbarna ett kanonjobb med att få ut "stenmjöl" på grusplanen. Ser himla fint ut. Man kan nu även börja ana vart området för lekområdet med kullarna kommer att vara. Nu har vi goda förutsättningar att få till en riktigt bra aktivitetspark. 

 • Ett första utkast AAF

  Idag blev ett första utkast klart för den ansökan vi ämnar att skicka till allmänna arvsfonden. Denna skickas nu ut till styrelsen för fortsatt arbete. Vi har redan skickat en ansökan till jordbruksverket och deras LEADER-projekt. Nu väntar vi bara på lite korrigeringar, bilagor och så att semestrarna är över.  

 • Ett första utskick - 2018.11.28

  Efter lite samtal och planering i projektgruppen för multiarenan börjar vi nu lite smått att göra inventeringar i olika forum. 181128 gick det iväg ett utskick via Facebook som gav en bra spridning.

   

  God kväll alla i Valla!

  Som ni säkert vet finns det en stor grusplan på Valla Idrottsplats som inte används till något speciellt just nu. Vi har slagits av tanken att använda denna grusplan till något som är till nytta i samhället. Det skulle vara himla skoj att omvandla detta till en aktivitetspark, idrottspark, motionspark eller vad vi nu skulle kunna kalla det. Så bombardera oss med förslag om olika ytor/aktiviteter ni skulle vilja se finnas där. Detta är än så länge bara en idé!

  Glöm inte att dela detta också - så att så många som möjligt får möjlighet att tycka till om mad som saknas i Valla när det kommer till motion och rörelse!

 • Gåvor från medlemar

  Idag 19.03.29 passerade vi 20 000 SEK i gåvor från våra medlemmar som vill vara med att stötta. Gåvorna kommer bland annat att gå till externa kostnader som inte kan täckas av bidrag - exempelvis kostnader för bygglov. Vi gjorde även idag ett utskick via Facebook.

  Valla IF går starkt in i framtiden, och vi är otroligt glada över att se att vi när som helst passerar 200 medlemmar bara i år (totalt förra året var vi 164 medlemmar). Vi är också glada att se att planerna för aktivitetsparken engagerar - då vi fått in 20 000 i bidrag från Er där ute.

 • Info inför byggmöte

  Igår den 1 mars informerades föreningens två yngsta lag med föräldrar om den kommande aktivitetsparken. En kortare powerpoint visades och fokus låg på att informera om ytorna på aktivitetsparken och om tidsplanering. Självklart informerade vi om att aktivitetsparken blir möjlig tack vara Allmänna arvsfonden och Leader Sörmland som tillsammans stödjer projektet med nästan 3 miljoner kronor. 

  Ett grafiskt filmklipp på ca 1 minut publicerades idag på sociala medier, med utgångspunkt i att informera om finansiärer, entreprenörer och om ytorna i aktivitetsparken. På onsdag 4 mars är det byggmöte.

  Under förgående vecka har kansliet på föreningen fått påringning av lärare från den närliggande skolan som haft frågor kring aktivitetsparken - anledningen? Jo skoleleverna pratar om aktivitetsparken, och lärarna har svårigheter att svara på frågorna. Därav önskade man lite information. Kul att aktivitetsparken engagerar! Vi har även kontaktas av den lokala tidningen Katrineholms Kuriren som skriver om att vi nu fått total täckning ekonomiskt. 

 • Bild markarbete

  Markarbete intill aktivitetsparken

  Tänk vilka underbara grannar vi har i Valla IF. Under veckan har Örjan från Ekeby Gård och Fredrik från Knutsta Gård lagt ner flertalet timmar med att ordna med slänten mellan aktivitetsparken och grusvägen som går förbi. Slänten blir slät och mindre brant vilket underlättar renhållningen. Dessutom hoppas vi nu att sorkarna kommer att trivas mindre, och vi kan motverka orminvasionerna inför kommande år. Men framförallt ser det snyggt och städat ut. 

  Stort tack för era insatser för Valla IF och aktivitetsparken!

 • Marken förbereds

  Idag anlände maskinen som har till uppgift att schakta grusplanen. Jobbet fortsätter imorgon men redan nu ses en stor skillnad. Sedan ska nytt ytlager på innan närarenan monteras nästa vecka. Mätningar och i passning på måndag, sedan leverans på tisdag om allt vill sig väl.

   

  Följ arbetet med Valla IP Aktivitetspark på Facebook eller via vår hemsida www.vallaidrottsforening.se

   

  Aktivitetsparken är möjlig genom ekonomiska stöd från Arvsfonden och EU medel via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader Södermanland och Jordbruksverket