Vår föreningsidé

Skriven av Mathias den .

Syfte

Syftet med denna föreningsidé är att förklara för Valla IF medlemmar, aktiva och övriga intresserade Valla IF gemensamma målsättning och de värderingar föreningen bygger sin verksamhet på.

Föreningsidé

Valla IF tar ansvar i samhällsutvecklingen genom att engagera såväl vuxna, ungdomar och barn i en aktiv, hälsosam och glädjerik fritidsverksamhet. Vi gör det genom att erbjuda ett brett utbud av olika idrottsaktiviteter men även andra aktiviteter där gemenskap utgör den bärande grunden. Vår verksamhet bidrar till samhällsutvecklingen genom den gemenskap och värderingar vi förmedlar.

Vision

Alla ungdomar i Valla och dess närområde deltar under del av sin uppväxt i någon av våra verksamheter. Samtidigt tillvaratas de äldre medlemmarnas behov av meningsfulla aktiviteter. Glädje och gemenskap genomsyrar hela föreningen och alla bidrar till föreningens verksamhet och utveckling.

Mål

Föreningskänsla (värderingar)

Organisation

Valla IF har för närvarande en huvudstyrelse och sektioner.

För närvarande har Valla IF följande sektioner: Fotboll (barn, ungdom, vuxna). Utöver detta bedrivs vissa aktiviteter i sektionsliknande strukturer men utan att vara formella sektioner. Dessa är: Volleyboll (vuxna damer och herrar) Gymnastik (vuxna herrar).

Utöver organisation ovan tillsätts olika grupper för att samordna vissa verksamheter.

Ekonomi

Föreningen har en god ekonomi.

Målsättningen är att ha så låga medlemsavgifter som möjligt och att samtidigt ha ekonomi för att bedriva en bra verksamhet.

Utbildning

Våra ledare skall ha aktuell utbildning. Minst en ledare i varje aktivitetsgrupp har utbildning för ändamålet. Vi genomför även föräldrautbildning som omfattar vår föreningsidé och värderingar men även regler för aktuell idrott.

Kommunikation

Föreningen tar fasta på vikten ATT kommunicera. Det är bättre att informera en gång för ofta än tvärtom. Vi använder så många kommunikationskanaler som möjligt. Det innebär att man ofta läser om Valla IF i lokalpressen, i varje nummer av bygdeskrifter, på anslagstavlor i tätorten mm.

Föreningsidé skapad 2003-09-02

Skriv ut