Aktivitetsparken handlar inte bara om dåtid och nutid, utan även om framtid. Valla IF är till viss del styrd av generella villkor som våra bidragsgivare satt upp för vårt projekt. Informationen nedan är framför allt riktad till föreningens styrelsemedlemmar som har ett stort ansvar i att förvalta aktivitetsparken i linje med dessa generella villkor. Men även du som är nyfiken på hur aktivitetsparkens fortlevnad styrs får gärna läsa vidare. 

Allmänna Arvsfonden

<mer information kommer inom kort>