Trotts utökat dräneringsarbete ställer regnet till problem med vattenansamlingar framförallt vid fotbollsplanen och lekområdet med kullar. Därav står bygget stilla just nu. Man inväntar byggmöte med markchefen för att ta ställning till fortsatt arbete. Troligtvis kommer man gräva ur för att lägga ner fler dräneringsrör och koppla mot det singeldike man nyligen gjort. Planerade invigningen i november skjuts på framtiden.