Valla Idrottsförening engagerar sig för alla barn och ungdomar i Katrineholms Kommun. Alla barn ska kunna känna sig trygga och vara säkra. Inte bara till och från träningar, utan också till och från skola, kompisar eller affären. Valla Idrottsförening ställer årligen upp i Momentas viktiga arbete och ger därför stöd till deras trafiksäkerhetskampanj "Flexbert" i Katrineholms kommun. Kampanjen riktas till barn i 2-12 års ålder. Barnen får reflexprodukter och utbildning av lärare om vikten av att synas i trafiken. 

Momenta AB Logo

Diplom Flexbert