Syfte och Mål

Syfte

Syftet med projektet är att bidra till förbättrad hälsa i Valla med omnejd genom att skapa ytor för spontanidrottande samt rörelse för alla. Särskilt fokus ligger dock på barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Mål

Målet med projektet är att anlägga en aktivitetspark som innehåller: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, boulebanor, löparbanor och lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar, samt att genomföra aktiviteter kopplade till aktivitetsparken.

Genomförande

Projektet består i att planera och anlägga: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, boulebanor, löparbanor samt lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar. Därefter att planera och genomföra en invigning. Projektet består även i att anordna aktiviteter riktade till barn och ungdomar som sommarskola, lovaktiviteter, “möta ungdomar”, samt lek och idrott, samt att anordna aktiviteter riktade till människor med funktionsnedsättningar. I projektet ingår även anläggningsskötsel och marknadsföring.

Taggar: Valla IP Aktivitetspark

Guldsponsorer

Valla Idrottsförening

Adress
Valla IF
Idrottsplatsen
641 61 Valla

Telefonnummer
0150-66 06 23

E-post
kansli@vallaidrottsforening.se
ordforande@vallaidrottsforening.se
ekonomi@vallaidrottsforening.se

Öppettider Kansli
Måndag-Onsdag 08.00-12.00
Torsdag 17.00-19.30
Fredag 08.00-12.00

Organisationsnummer
818500-3202

Betalning
Bankgiro: 136-3233
Swish: 123 232 87 55